Prisar

Råd til utforming av innsynskrav: kr 1190 inkl. mva
Send oss ein kort beskrivelse av kva du vil ha innsyn i, og vi foreslår eit innsynskrav innan tre dagar.

Vurdere eit avslått innsynskrav: kr 1190 inkl. mva
Send oss vedtaket og vi gir tilbakemelding innan tre verkedagar

Klage etter offentleglova §32: kr 3500 inkl. mva
Eit vedtak pr. sak

Abonnement

Viss du har fleire innsynskrav over tid

Alternativ 1: kr 4900 inkl. mva
Inntil 3 klagar pr. mnd inkludert vurdering

Alternativ 2: kr 12250 inkl. mva
Inntil 8 klagar pr. mnd inkludert vurdering

Sakskostnader

Krav etter forvaltningslova §36: kr 1190 inkl. mva
Dersom du har fått medhald, kan vi sende krav om å dekke naudsynte kostnader.