Stikkord: Debatt

 • Upresist om innsyn i søkjarlister

  Leiaren av Econa, Nina Riibe, kjem med gode forslag som kan gi større breidde i tilsetjingsprosessane i offentleg sektor. Frå ulike innsynssaker vil eg likevel peike på at nokre av vurderingane hennar rundt publisering av offentlege søkjarliste kan vere upresise. Innlegget viser til Nina Riibe sin kronikk «Går offentlig sektor glipp av de beste?» Mi…

 • Merknad til regulering av innsyn i havvindsøknader

  Vi viser til forslaget om å endre offentlegforskrifta §9 samt ein ny regel i havenergilovforskrifta, saksnr. 23/1753 den 25. september 2023 med frist den 13. oktober 2023. «Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte…

 • Merknad til foreslått endring av offentleglova §14 om interne dokument

  Vi viser til forslaget om å endre regelen i offentleglova §14 om journalføring av interne dokument, saksnr. 23/1743 den 31. mars 2023 – frist 5. juli 2023. Sladda.info har blitt etablert som ei privat teneste for å hjelpe ulike aktørar med å klage på avslåtte innsynskrav, heimla i offentleglova, miljøinformasjonslova eller andre lover som regulerer…

 • Tilsettinga av ny kommune-toppsjef bør gjerast om

  Bergen kommune har tilsett Trine Samuelsberg som ny kommunaldirektør i byrådsleiar si avdeling. I januar måtte byråd Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø (Ap) gå av etter den såkalla Vigilo-saka. Skjerma opplysningar om ein borgar hadde kome på avvege som følgje av feil utført i administrasjonen under Samuelsberg si leiing. Viss byråden ikkje held kommunaldirektøren ansvarleg for…

 • Koseklubbar og baksnakking

  Bergens nye byråd vil skape ein open organisasjonskultur. Det gler meg. Fagnotata som etatane sender byrådsavdelingane, kjem framover på postjournalen. Det vil syne skiljet mellom kommunen sine faglege og politiske vurderingar betre. For då må fagfolka spisse sine faglege resonnement og utvikle tydelegare alternative løysingar. Det gir eit betre rom til å skape og utøve…