Stikkord: Merknad

  • Merknad til regulering av innsyn i havvindsøknader

    Vi viser til forslaget om å endre offentlegforskrifta §9 samt ein ny regel i havenergilovforskrifta, saksnr. 23/1753 den 25. september 2023 med frist den 13. oktober 2023. «Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte…

  • Merknad til foreslått endring av offentleglova §14 om interne dokument

    Vi viser til forslaget om å endre regelen i offentleglova §14 om journalføring av interne dokument, saksnr. 23/1743 den 31. mars 2023 – frist 5. juli 2023. Sladda.info har blitt etablert som ei privat teneste for å hjelpe ulike aktørar med å klage på avslåtte innsynskrav, heimla i offentleglova, miljøinformasjonslova eller andre lover som regulerer…