Stikkord: Personvern

  • Tilsettinga av ny kommune-toppsjef bør gjerast om

    Bergen kommune har tilsett Trine Samuelsberg som ny kommunaldirektør i byrådsleiar si avdeling. I januar måtte byråd Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø (Ap) gå av etter den såkalla Vigilo-saka. Skjerma opplysningar om ein borgar hadde kome på avvege som følgje av feil utført i administrasjonen under Samuelsberg si leiing. Viss byråden ikkje held kommunaldirektøren ansvarleg for…