Stikkord: Sakskostnader

  • Nekta innsyn?

    Retten til innsyn i offentleg informasjon er grunnleggande i eit demokrati. Den er difor nedfelt i grunnlova §100 og menneskerettane artikkel 10 samt i offentleglova og nokre andre lover og forskrifter som kan ha relevans i ulike situasjonar. Send vedtaket til [ innsyn (at) sladda.info ] eller last opp vedtaket her. sladda.info hjelper med innsynskrav…