Stikkord: Søkjarlister

  • Upresist om innsyn i søkjarlister

    Leiaren av Econa, Nina Riibe, kjem med gode forslag som kan gi større breidde i tilsetjingsprosessane i offentleg sektor. Frå ulike innsynssaker vil eg likevel peike på at nokre av vurderingane hennar rundt publisering av offentlege søkjarliste kan vere upresise. Innlegget viser til Nina Riibe sin kronikk «Går offentlig sektor glipp av de beste?» Mi…